U području naše djelatnosti primjenjujemo sustav upravljanja kvalitetom prema međunarodnom standardu ISO 9001 i osiguravamo sigurnost svojih informacija primjenom sustava informacijske sigurnosti ISO 27001.

Sustavno usklađujemo svoje djelovanje s primjenjivim zakonima, propisima i normama.

Opredijeljeni smo za način djelovanja kojim će biti prepoznato na tržištu kao pouzdan, kvalitetan i poželjan partner.

Kvalitetom naših usluga pokazujemo klijentima spremnost na suradnju, prepoznavanje i zadovoljenje njihovih potreba i očekivanja.

Dragocjeni podaci dobiveni od naših klijenata o načinu obavljanja poslova za i u ime njih, te rezultati internih audita osnova su za provedbu stalnih poboljšanja naših usluga.

Oblikujemo organizaciju informacijske sigurnosti tako da je ona učinkovita i u cijelosti zadovoljava formalne sigurnosne zahtjeve propisane normama i zakonima. Precizno smo definirali sigurnosne uloge koje su prenijete na kvalificirane osobe te osiguravamo potrebna prava i resurse.

Posebnu pažnju pridajemo edukaciji i konstantnom usavršavanju naših zaposlenika i njihovom osobnom zadovoljstvu te njihovom poticanju da kreativno djeluju na poboljšanje kvalitete. Također neprekidno podižemo svijest naših djelatnika o potrebi informacijske sigurnosti.

Osposobljeni i motivirani zaposlenici naše tvrtke svojim profesionalnim radom doprinose stvaranju povjerenja u kontaktu s poslovnim partnerima.

Redovitom identifikacijom informacijske imovine koja ulazi u opseg primjene ISMS-a te također identifikacijom rizika i dijeljenjem prihvatljivih od neprihvatljivih rizika radimo  izbor potrebnih sigurnosnih kontrola uzimajući u obzir njihovu opravdanost, funkcionalnost i isplativost.

Zbog prirode usluga koje pružamo nužna nam je visoka raspoloživost informacijskog sustava. Stoga smo osigurali odgovarajuće upravljanje kontinuitetom poslovanja, da bi se zaštitili kritični dijelovi našeg sustava od mogućeg „efekta katastrofe“ kao i od namjerne ili nenamjerne štete te kontinuitet poslovanja stalno nadziremo i provodimo potrebne prilagodbe.

Na taj način želimo da naša tvrtka ostane uspješna i sa profitabilnom realizacijom i ekonomski stabilna na zadovoljstvo naših klijenata.

Kao pomoć u ostvarenju naših opredjeljenja primjenjujemo integrirani sustav upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnosti prema zahtjevima normi ISO 9001 te ISO 27001.

Ocjenu uspješnosti rada daju korisnici naših usluga, pa stoga svako njihovo kritičko a dobronamjerno mišljenje primamo i predstavlja nam osnovu za kontinuirano poboljšanje kvalitete i informacijske sigurnosti.