OPIS PROJEKTA

Svrha projekta je povećanje stabilnosti i pouzdanosti u odvijanju poslovnih procesa razvoja i implementacije informacijskih sustava za poslovne korisnike u gospodarskom i javnom sektoru te poboljšanje informacijske sigurnosti poslovanja radi povećanja povjerenja kupaca i konkurentske prednosti prijavitelja na zahtjevnom domaćem i inozemnom IT tržištu.

Projektom se uvode međunarodno priznate norme za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i sustav upravljanja informacijskom sigurnošću ISO 27001:2013.

Implementacijom međunarodnih normi za upravljanje sustavom kvalitete i sustavom informacijske sigurnosti omogućuje se intenzivan razvoj tvrtke, unaprjeđenje poslovnih modela za ključne ciljne segmente koji će stvoriti visoku razinu konkurentnosti te omogućiti širenje na domaćem i inozemnom tržištu.

CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA

Predmet projekta je dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih normi kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga koje tvrtka mora ispuniti radi dobivanja međuranodno prizatih certifikata s ciljem realizacija poslovnih ciljeva rasta, efikasnosti i fleksibilnosti poslovanja, povećanja kvalitete usluga i prepoznatljivosti na tržištu.

Ciljevi projekta su:

  1. Povećanje učinkovitosti poslovnih procesa i zadovoljstva kupaca uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015
  2. Unaprjeđenje zaštite podataka uvođenjem sustava upravljanja informacijskom sigurnošću ISO 27001:2013.

Uvođenjem normi tvrtka će povećati produktivnost rada i sigurnost poslovanja, unaprijediti odnose s korisnicima usluga i dobavljačima, te olakšati širenje na međunarodno tržište.

Provedbom planiranih aktivnosti ostvaruju se sljedeći rezultati:

  • implementiran sustav upravljanja kvalitetom
  • ishođen certifikat ISO 9001:2015.
  • implementiran sustav upravljanja informacijskom sigurnošću.
  • ishođen certifikat ISO 27001:2013.

Uvođenjem i održavanjem certificiranog sustava kvalitete osigurat će se učinkovitija razmjena informacija s članovima tima i partnerima u projektu, djelotvorno upravljanje ljudskim, prostornim, tehničkim, organizacijskim i financijskim resursima, kontrola i razvoj prodajnih kanala, uspješno projektiranje i razvoj informacijskih sustava i softvera za poslovne korisnike, upravljanje asortimanom usluga, učinkovito planiranje nabave, analiza uspješnosti upravljanja resursima tvrtke, unaprjeđenje komunikacije s kupcima i dobavljačima, te upravljanje rizicima poslovanja.

To će doprinijeti povećanju efikasnosti poslovanja, smanjenju pogrešaka i popravaka, povećanju zadovoljstva svih zaposlenih, većem povjerenju kupaca da će uvijek dobiti ugovorenu i očekivanu kvalitetu, uređenosti dokumentacije, procesa i radnih prostora, poboljšanju interne komunikacije, kontinuiranom unaprjeđenju i poboljšanju poslovnih rezultata, povećanju ugleda tvrtke i boljem pristupu širem tržištu.

Norma ISO 27001:2013 osigurava zaštititu podataka na principima tajnosti, integriteta i kontrolirane dostupnosti. Uvođenjem norme omogućuje se provedba informacijske sigurnosti i smanjenje rizika od moguće prijevare, gubitka informacija ili neovlaštenog otkrivanja informacija, poboljšava vjerodostojnost tvrtke, pokazuje opredijeljenost za informacijsku sigurnost, otvaraju poslovne mogućnosti za suradnju s kupcima svjesnim sigurnosnih potreba i poboljšava etičnost kod zaposlenika.

Ulaganjem EU sredstava prijavitelj će uvesti sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 i sustav upravljanja informacijskom sigurnošću prema normi ISO 27001:2013, unaprijediti stručne kapacitete za bolje pozicioniranje na nacionalnom tržištu i izlazak na inozemno tržište, povećati prihod od prodaje i prihod od izvoza, te broj zaposlenih za tri nova djelatnika.

Dodana vrijednost projekta je izražena kroz doprinos jačanju informatičkog sektora i povećanju udjela Splitsko-dalmatinske županije u BDP-u IT industrije na nacionalnoj razini.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS SUFINANCIRANJA EU

Ukupna vrijednost projekta: 130.906,25 HRK

Prihvatljivi troškovi: 104.725,00 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 89.016,25 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Projekt će se realizirati u razdoblju od 09. studenog 2018. godine do 09. studenog 2019. godine.

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA

Realizacija projekta traje dvanaest mjeseci.

EU POVEZNICE

Europski strukturni i investicijski fondovi:

www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost tvrtke Enel Split d.o.o.